INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH /INFORMATION ON PROCESSING OF PERSONAL DATA
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA VIII KONFERENCJI ROTOPOL / THE DECLARATION OF PARTICIPANT VIII ROTOPOL CONFERENCE

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

(information obligation implemented in relation to Articles 13 and 14 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679)


W związku z uczestnictwem w VIII KONFERENCJI ROTOPOL  przyjmuję do wiadomości, co następuje:


In connection with joining the VIII  ROTOPOL CONFERENCE I acknowledge that:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest APR VALOR Anna Walorek-Iwanowska, ul. Marii Juchacz 4/1, 66-400 Gorzów Wlkp.,  REGON – 080186850 NIP – 5992350035 i Stowarzyszenie ROTOPOL, Piotrowo 3,
  61-138 Poznań.
 1. The administrator of my personal data is t APR VALOR Anna Walorek-Iwanowska, ul. Marii Juchacz 4/1, 66-400 Gorzów Wlkp.,  REGON – 080186850 NIP – 5992350035 i Stowarzyszenie ROTOPOL, Piotrowo 3, 61-138 Poznań.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 1. The administrator has appointed a Data Protection Officer, which can be contacted at  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w VIII KONFERENCJI ROTOPOL, komunikowania się z uczestnikami w celu organizacji konferencji
  i udokumentowania jej przebiegu.
 1.  Your personal data is processed in order to register participation in the VIII ROTOPOL Conference, communicate with participants to organize a conference and document
  its course.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona samodzielnie).
 1. The legal basis for the processing of personal data is Art. 6 par. 1a of the General Data Protection Regulation GDPR (the consent to the processing of personal data was confirmed by you yourself).
 1. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie wysyłając prośbę e-mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

   

 1. You may withdraw your consent at any time by sending your request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - which does not affect the legality of the processing carried out prior to its withdrawal.


How to Register:

Once the registration is open, please fill in the registration form and send it to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
in order to register to the conference.

Download the registration form

 Praga 6-7.06.2024  OPŁATA REJASTRACYJNA /REGISTRATION FEE*
 
ROTOPOL Member Moulder 1100 pln/250 EUR
ARMO Member Moulder 1350 pln/315 EUR
NON MEMBERS 3000 pln/750 EUR
*Registration fee includes: Participation in a two-day conference including lectures by experts in rotational moulding , gala dinner, lunches, coffee breaks, Polish-English translation service and different cultural and artistic attractions. Registration fee does not include VAT.

In order to receive more information, please contact:
Anna Walorek (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Marek Szostak (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

General sponsor

 

Platinum Sponsor

Strategic Sponsor

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand
Facebook