PROGRAM

 

Presentations - Day 1: 06.06.2024


1. Marketa Tesarova, CZ PLAST
CZ PLAST presentation/prezentacja CZ PLAST

2. Przemysław Orlik, Orex Rotomoulding
Precyzja w procesie/ Precision in the process

3. Gary Burchell, RotoQuip
Efektywne zarządzanie produkcją poprzez unikalną identyfikację produktu/Efficient Production Management through Unique Product Identification

4. Mario Riva, Paola Bettinaglio, POLIPLAST
Formowane rotacyjnie produkty z recyclingu i ECO/Rotomoulding recycled and ECO products.

5. Łukasz Bywalec, MAUS
Użycie wydajnych oraz inteligentnych form jako pierwszy krok w kierunku zwiększenia poziomu zrównoważonej produkcji / The use of efficient and intelligent mould as the first step towards increasing the level of sustainable production.
  
6. Jake Kelly-Walley, Matrix Polymers
Nowe podejście do zasobów: pionierskie zrównoważone rozwiązania w zakresie materiałów do formowania rotacyjnego Nowe podejście do zasobów: pionierskie zrównoważone rozwiązania w zakresie materiałów do formowania rotacyjnego /Rethinking Resources: Pioneering Sustainable Material Solutions for Rotomoulding Rethinking Resources: Pioneering Sustainable Material Solutions for Rotomoulding 

7. Jacopo Fort, Persico
Kształtowanie przyszłości formowania rotacyjnego w świecie Net Zero/Shaping the Future of Rotomoulding in a Net Zero World

8. Franco Bonasio, Rotoplastic
Maszyny hybrydowe i wysokowydajne z nową technologi/Hybrid and Hi performance machines with new technology
 
9. John Steele, LyondellBasell
Icorene 1490 – dane i obliczenia dotyczące energii /Icorene 1490 energy data and calculations

10. Professor Carlos Alberto Costa/University of Caxias do Sul – Brazil
Badanie dotyczące różnych procesów produkcji form do formowania rotacyjnego/ A study of different manufacturing processes for rotomolding tools 

Presentations - Day 2: 07.06.2024

11. Walter Bonazzi, Boca ITALY
Ekolucja/ Eco-Lution

12, Joanna Aniśko, Paulina Kosmela, Aleksander Hejna, Mateusz Barczewski, Poznań University of Technology
Rotational molding of composites filled with biomass waste fillers/ Formowanie rotacyjne kompozytów zawierających wypełniacze z biomasy odpadowej

13, Hermann Diem, Ultrapolymers
Redefining Rotational Moulding for a sustainable tomorrow (show case)/ Przedefiniowanie rotomouldingu na rzecz zrównoważonego jutra (na przykładzie)

14, Konstantia Asteriadou, Lysis Technologies Ltd  
Sustainability in the graphics and coatings industry: opportunities and thoughts for rotational moulding / Zrównoważony rozwój w branży grafiki i powłok: możliwości i przemyślenia dotyczące formowania rotacyjnego

15.    Ahmed Shawky, EEC

16    ARMO 2025 Conference in India /Prof. Marek Szostak/Rotopol


General sponsor

 

Platinum Sponsor

Strategic Sponsor

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand
Facebook